Høring – gjennomføring av EUs finanstilsynssystem og shortsalgforordningen, EMIR, AIFM-direktivet og endringer i forordningen om kredittvurderingsbyråer

Høringssvar fra Finans Norge

Høring - gjennomføring av EUs finanstilsynssytem og shortsalgforordningen, EMIR, AIFM-direktivet og endringer i forordningen om kredittvurderingsbyråer

Dato: 29.07.2016
Svartype: Med merknad

Vedlegg