Høring – gjennomføring av EUs finanstilsynssystem og shortsalgforordningen, EMIR, AIFM-direktivet og endringer i forordningen om kredittvurderingsbyråer

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Gjennomføring av EUs finanstilsynssystem

Dato: 29.07.2016
Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.