Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Konseptutredning Sivilforsvaret

Dato: 08.06.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.

Til toppen