Høringssvar fra Anonym

Dato: 16.10.2020

Etter utlendingsforskriften §12-18 er utlendinger med en oppholdstillatelse i Norge forpliktet til å ha et oppholdskort og fornye dette ved utløp. Det er kun mulig å fornye oppholdskort ved oppmøte for politiet i Norge. For utlendinger som av ulike grunner oppholder seg i utlandet, herunder de som har fått innvilget søknad om å oppholde seg i utlandet i over to år uten å miste en permanent oppholdstillatelse, kan det være krevende å ta seg til Norge utelukkende for opptak av biometri og levere en søknad på papir. En slik reise kan også anses som lite hensiktsmessig jf. offisielle reiseråd.

Brudd på denne bestemmelsen er straffbart, jf. utlf. § 18-13.

Ettersom formålet med forskriftsendringen er lettelser knyttet til utlendinger som oppholder seg i utlandet og ikke kan ta seg til Norge grunnet Covid-19, bør departementet vurdere en tilsvarende lettelse knyttet til kraver om å fornye oppholdskort for utlendinger som oppholder seg i utlandet og som ikke kan reise til Norge for å fornye dette. Dette kan gjøres ved å innta en ny "Midlertidig bestemmelse om unntak fra krav om fornyelse av oppholdskort i forbindelse med Covid-19", som gjør det klart at kravet om å fornye oppholdskort ved utløp ikke gjelder for utlendinger som oppholder seg i utlandet og ikke kan ta seg til Norge grunnet Covid-19.