Høring — NOU 2005: 13 om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper

Høringsfrist: 21. november 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: