Høringssvar fra Scatec Solar ASA og Elkem Solar AS

Høringsinnspill til NOU 201413 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi fra Scatec Solar ASA og Elkem Solar AS

Dato: 07.04.2015

Svartype: Med merknad

 Vennligst finn høringsinnspill vedlagt.

Vedlegg