Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Forhindre spekulative angrep på norsk valuta/vekslingskurs.

Dato: 04.04.2015

Svartype: Med merknad
  • Et kort innspill:
  • Jeg savner at utvalget vurderer hvordan skattesystemet kan brukes for å redusere skadevirkningen av spekulative angrep mot norsk valuta (jmfr situasjonen i dagens Sveits, Danmark og Sverige).
  • Norge trenger drahjelp fra valutkursen for å kunne omstille norsk næringsliv, det er viktig at vekslingskursen ikke undergraves.
  • Stikkord: Hva med Financial Transaction Tax bla på valuta-transaksjoner (FTT, også kjent som Tobin-skatt og Robin Hood Skatt).
  • Stikkord: Kildeskatt på utbytte, og hva med evt kildeskatt for utlendiger på ulike former for formue kategorier plassert i Norge.
  • Stikkord: Boligspekulasjon som følge av stor pengeinnstrømming.
  • Stikkord: Faren for spekulasjon mot andre typer eiendom og mot ressurser.
  • Det ser ut som det eneste virkemidlet man har i Norge er styringsrenten som fastsettes av Norges Bank, mens Sveits og Danmark derimot benytter seg av direkte pengetrykking og Sverige av indirekte pengetrykking (gjennom kvantitative lettelser).