Høringssvar fra Norske Boligbyggelags Landsforbund

NBBL høringsuttalelse - NOU 2014 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Dato: 26.03.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg