Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra Norske Boligbyggelags Landsforbund

NBBL høringsuttalelse - NOU 2014 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Dato: 26.03.2015
Svartype: Med merknad

Vedlegg