Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra IKT-Norge

Høringsuttalelse fra IKT-Norge om Scheel-utvalget

Dato: 27.03.2015
Svartype: Med merknad

Vedlegg