Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner

Vindkraftkommunenes høringssvar NOU 2014 13 (Scheel-utvalget)

Dato: 30.03.2015
Svartype: Med merknad

Vedlegg