Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

NOU 2014 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Dato: 07.04.2015
Svartype: Med merknad

Vedlegg