Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Høringssvar fra Virke om Scheel-utvalget

Dato: 30.03.2015
Svartype: Med merknad

Vedlagt høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke om NOU 2014:13

Vedlegg