Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra Kvinesdal kommune

Høringsuttalelse for statliggjøring av kommunens eiendomsskatt fra Kvinesdal kommune

Dato: 27.03.2015
Svartype: Med merknad

Kvinesdal kommune støtter opp om LVKs høringssvar.

Vedlegg