Høringssvar fra Huseiernes Landsforbund

Høring - NOU 2014 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Dato: 25.03.2015

Svartype: Med merknad

Vi oversender vedlagt høringsuttalelsen fra Huseiernes Landsforbund til NOU 2014 nr 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi som nå er på høring.

Med vennlig hilsen

Huseiernes Landsforbund

Dag Refling

Utredningssjef

 

Vedlegg