Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå

Høringssvar - NOU 2015 1 Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd

Dato: 28.05.2015

Svartype: Uten merknad

Vedlegg