Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse

Dato: 02.06.2015

Svartype: Uten merknad

Kunnskapsdepartementet viser til brev fra Finansdepartementet av 3. mars 2015 og har ingen merknader til høringen.