Høringssvar fra Bygg21

Bygg21 kommentar NOU 2015 1

Dato: 27.05.2015

Svartype: Med merknad

Basert på tilbakemelding fra KMD sendes Bygg21s kommentar direkte. Vedlagt er brev, slik det er godkjent i Bygg21 sytre.

Sverre Tiltnes

Vedlegg