Høringssvar fra Abelia NHO

Høringssvar fra Abelia til NOU 2015-1. Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd

Dato: 02.06.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg for høringssvar. 

Beste hilsen oss i Abelia. 

Vedlegg