Høringssvar fra Norges bygg- og eiendomsforening NBEF

Kommentarer til NOU 2015-1 fra Norges bygg- og eiendomsforening NBEF

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger en uttalelse fra NBEF vedrørende NOU 1:2015 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd

Med vennlig hilsen 
Eystein C. Husebye
Norges bygg- og eiendomsforening NBEF

Vedlegg