Høringssvar fra Human-Etisk Forbund

Høringssvar om samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Dato: 01.03.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg

Til toppen