Høringssvar fra Abelia NHO

Høringsinnspill fra Abelia til NOU 2016-3. Ved et vendepunkt - fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.

Dato: 05.04.2016

Svartype: Med merknad

Finansdepartementet
Produktivitetskommisjonen. 


Vedlagt følger Abelias høringsinnspill til NOU 2016:3. Ved et vendepunkt - fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. Ta kontakt med undertegnede for ytterligere spørsmål eller kommentarer

Abelia takker for muligheten til å gi innspill, og ønsker departementet lykke til med det viktige arbeidet. 

På vegne av Abelia,

Mari Berdal Djupvik
Næringspolitisk rådgiver
Mobil: +47 95 70 54 37
mari.berdal.djupvik@abelia.no

Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO
Middelthunsgate 27, Postboks 5490 Majorstuen, 0305 Oslo
www.abelia.no | facebook.com/abelia.nho | twitter.com/Abelia_NHO     

 

Vedlegg

Til toppen