Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Høringssvar fra Finansforbundet

Høringssvar NOU 2016 3

Dato: 05.04.2016
Svartype: Med merknad

Se vedlagt høringssvar fra Finansforbundet.

Vedlegg