Høringssvar fra KS

Høringssvar fra KS til Produktivitetskommisjonens andre rapport

Dato: 05.04.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra KS til Produktivitetskommisjonens andre rapport, NOU 2016:13

Vedlegg

Til toppen