Høringssvar fra Norsk Tjenestemannslag (NTL)

HØRING - Ved et vendepunkt. Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Dato: 05.04.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg

Til toppen