Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Høringssvar fra Norges Bank

Ingen høringsuttalelse fra Norges Bank

Dato: 04.04.2016
Svartype: Ønsker ikke kommentere