Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå

Dato: 09.03.2016
Svartype: Ønsker ikke kommentere