Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Ved et vendepunkt - Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Dato: 04.04.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.

Til toppen