Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Ved et vendepunkt - Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Dato: 04.04.2016
Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.