Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Høring NOU 2016-3 Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. Innspill fra Utdanningsforbundet

Dato: 05.04.2016
Svartype: Med merknad

Vedlegg