Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Høring NOU 2016 3 Ved et vedndepunkt. Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Dato: 05.04.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg

Til toppen