Høringssvar fra Mediebedriftenes Landsforening

HØRINGSUTTALELSE OM NOU 2017 7 DET NORSKE MEDIEMANGFOLDET. EN STYRKET MEDIEPOLITIKK FOR BORGERNE

Dato: 22.06.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg