Høringssvar fra Norsk Journalistlag

NY VERSJON - Høringsuttalelse til NOU 2017 7 fra Norsk Journalistlag

Dato: 22.06.2017

Svartype: Med merknad

Det var dessverre en språklig feil i dokument 1706HøringsbrevNJ.pdf. Jeg sender derfor en ny versjon og ber dere slette den gamle.

Mvh Trond Idås

90 62 40 82

Vedlegg