Forsiden

Høringssvar fra Landslaget for lokalaviser

Høyringsuttale frå Landslaget for lokalaviser til NOU 2017-7

Dato: 23.06.2017

Svartype: Med merknad

Høyringsuttale frå Landslaget for lokalaviser til NOU 2017:7

Det norske mediemangfaldet

En styrket mediepolitikk for borgerne

Sjå vedlegg

Vedlegg