Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Dato: 29.08.2019

Høringssvar fra Virke til NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats.

Vedlegg