Høringssvar fra Strand Kommune

Dato: 14.01.2020

Høringssvar fra Strand Kommune:

Kommunestyret i Strand mener det ikke bør innføres en grunnrenteskatt for havbruksnæringen, og at dagens modell for innhenting av grunnrente gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet bør videreføres.