Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 13.10.2020

Høringsuttalelse fra Borgarting lagmannsrett følger som vedlegg.

Vedlegg