Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 12.10.2020

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i saken.

Med vennlig hilsen

Christine Skjebstad Weigård

nestleder juridisk utredningsenhet

Norges Høyesterett