Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Dato: 29.06.2020

Svartype: Ønsker ikke kommentere

LO uttaler seg ikke.