Høringssvar fra Roy Sørensen

Dato: 01.10.2019

Vil med dette markere motstand mot vindkraftutbyggingen som nå pågår i stor skala. Oppgrader vannkraft, ned på forbruk, bruk andre virkemidler, og la naturen som enda er urørt stå urørt.