Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 905326

Dato: 22.09.2019

NEI TIL VINDMØLLEPARKER i Rosendal og andre flotte plasser i Norges natur! Plasser dem til havs! Lille Norge kan ikke redde hele verden med å ødlegge vårt eget landskap!