Forsiden

Høringssvar fra Ragnhild Rajala Lautz

Dato: 22.09.2019

«Grønn» strøm med vindmøller?

Hvor økologiskt og naturvennligt er det liksom ved å bygge vindmøller når naturen raseres? Det er oppe til høring at Rastegaisa skal få en vindmøllepark.

Hva med den hittill nesten uberørte vidda, grunnen til at mange av oss bor her nord. En ting er at vi vil se styggedommen uansett hvor man er der oppe, på milevis avstand, men hva med all naturen som blir ødelagt? Milevis med anleggsvei som må bygges for å frakte deler opp på fjellet, milevis som ødelegger naturen- og for hva? Så utenlandske ivestorer skal høste ..

vindmøllene har kun en levetid på 15-20 år. Så må de skiftes ut, og de er ikke resirkulerbare. I tillegg står de stille støtt og stadig for vedlikehold, og deler må byttes. Hvor grønt og økologisk er det?

Å selge vår natur er ikke noe økologisk grønt steg! Det er å gå bakover! Det er så få naturområder igjen nå, så istedenfor å ødelegge de bør vi kjempe for å bevare de! Bevare de til våre etterkommere!!!

Vi i lille Norge har noe de færreste andre land har igjen mere: uberørt natur!

Istedenfor asfalt har vi mose og lyng. Istedenfor høyhus har vi uberørte fjell. Istedenfor bråk , biltut og eksos har vi ren stillhet og ren luft å puste inn. La det forbli slik! Det er nemlig det mest dyrebare vi kan videre til neste generasjon- det er både økologisk og grønt!

Å kunne gå over vidda på ski eller tilfots, være helt alene på fjellet, stå på en topp å skue utovee mil etter mil med uberørt natur, det er en grunn til å leve!

Så nei til vindkraft på våre vidder og fjell, og til lands. Bevar Norges naturområder, det er vårt skattekammer!