Høringssvar fra Erna Larsen

Dato: 30.09.2019

Støttet Rendalen kommunes høringssvar og ber om at område 56 Nordre Hedemark blir tatt ut av nasjonal ramme.