Høringssvar fra Ellen Karin og Kjell Arne Rosseland

Dato: 30.09.2019

Me er i mot forslag til nasjonal ramme for vindkraft. I tillegg bør gitte konsesjoner trekkes tilbake på grunn av mangelfulle/manglende konsekvensutredninger.

Det er også noe fundamentalt gale at alt plan og bygningslovens er satt til sides og at alle avgjørelser er lagt til NVE og OED.