Høringssvar fra Gunnar Garpestad

Dato: 28.09.2019

La Noreg få tilbake naturen NÅ! Nei, til helseskadeleg virksomhet til mennesker og dyr. Nei, til rasering av naturen, biologisk mangfald og klima! Klima perpesktive blir tapt ved slik framferd. La menneska få tilbake den norske naturen, slik det ein gong var!