Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 424321

Dato: 01.10.2019

Nei til vindindustri i Norsk natur