Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 492619

Dato: 02.10.2019

Ta vare på naturen og dyrelivet, slutt å ødelegge landet vårt med store, stygge tapsprosjekt, gale mennesker.