Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 487312

Dato: 02.10.2019

Vindkraftutbygging på land, legger beslag på store områder, og gjør altfor store inngrep i naturen sett opp mot mengden strøm en får tilbake. Her kan en heller gjøre investeringer i solceller, vannkraftutbygging, eller havkraft prosjekter. Når en i tillegg får ødeleggende ringvirkninger, som f.eks kontinuerlig dreping og skading av fugler, lydstøy, og "helikopter effekt" i synsfeltet (roterende vindmølle blad, i ellers stille horizont)

Vindkraft utbyggingen har så store ringvirkninger med inngripene i naturen at det går ut over dyrelivet, og naturmangfoldet. Skader som i noen tilfeller er irreversible. Turister reiser idag fra hele verden til Norge for å oppleve "vill og vakker" natur. Det er ikke sånn at de reiser til en bestemt park, som f.eks i USA: Yellowstone. Til Norge reiser de, kjører rundt i hele landet, hvis det fortsetter å bli større og permanente naturinngrep, som f.eks vindmølleparker. Så vil det redusere Norge sin posisjon som ett land med mye "vill og vakker" Natur. Istedenfor at turister reiser til Norge gjentatte ganger, til flere steder, vil det kunne resultere i at flere kommer kun en gang, og reiser til færre bestemte steder.