Høringssvar fra Sverre Ivar Holm

Dato: 30.09.2019

Undertegnede er sterkt i mot vindkraft på land. Jeg er bosatt i Kvinnherad kommune, og setter stor pris på den storslåtte naturen her. Vindturbiner vil ødelegge store områder av tilnærmet urørt natur, og forringe viktige turområder. Jeg er videre bekymret for hvilke konsekvenser et slikt industrianlegg vil ha for dyrelivet i kommunen - her tenker for eksempel på fugleliv, insekter og vilt.

Kvinnherad kommune er allerede storleverandør av fornybar energi i form av vannkraft, og vi har allerede ofret mye natur gjennom dette.

Et samlet kommunestyre har sagt nei til vindkraft. Det samme har fylkestinget i Hordaland. Et stort flertall av kommunens innbyggere er helt klart i mot utbygging. Da mener jeg at våre folkevalgte må lytte til folket og kommunens sin innstilling.