Høringssvar fra Karl Jørgen Kristiansen

Dato: 28.06.2019

Svartype: Med merknad

I utkastet til nasjonal plan for vindkraft presenterer NVE det de mener er «egnede områder» for vindkraft.

NVE har ikke tilstrekkelig grunnlag for å framsette en slik påstand. De kan i høyden sette fram en påstand om at områdene er interessante for konsekvensutredning og vurdering av lokal støtte.

Hvorvidt områdene er egnet for vindkraft er en vesentlig mere kompleks problemstilling enn den NVE sin plan har tatt høyde for.

Dette kan derfor ikke gis status som «en plan». Den representerer et saksinnlegg som prøver å påvirke og smøre den saksgangen og prøvingen som utbyggingen av vindkraft skal passere gjennom å etablere en falsk forestilling om at det er funnet fram til områder som er «særskilt egnet».

Det er spesielt foruroligende at det er den godkjennende parten i selve saksgangen som har begått denne «planen». Det kan innebære at søknader om etablering i nettopp disse områdene kan bli særskilt tilgodesett av NVE.

hilsen

Karl Jørgen Kristiansen

Ørneveien 21

7200 Kyrksæterøra