Forsiden

Høringssvar fra Elisabeth Herheim

Dato: 01.10.2019

Er imot heile prosessen og måten dette har blitt handtert på!! Ja, til fornybar energi, men ikkje på bekostning av naturområder, dyreliv og personer ve og vel!!! Nei til NVE og vindturbiner