Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 27.06.2019

Svartype: Med merknad

I dag er det nærmest et «folkeopprør» mot den ødeleggelsen av landet som finner sted ved utbygging av vindkraft. Sjekk alle anti-vindkraftgruppene på Facebook som teller nærmere 190.000 medlemmer. Inntrykket er at politikere kjenner veldig lite til fakta rundt dette.

Litt av det du ikke er blitt fortalt om vindturbiner.

Vet alle politikere fullt og helt hvilke implikasjoner oppsetting og drifting av vindturbiner gir? Det jeg tror kanskje de fleste IKKE har fått med seg er at de vindturbinene som nå settes opp rundt omkring i den norske naturen er miljøkriminalitet av verste sort.

En ting er at disse vindturbinene ødelegger vakker norsk natur for all fremtid, er stygt og dreper fredete fugler. Det har de fleste fått med seg, uten at det ser ut til å bety noen verdens ting for politikere og vindindustrien. Stjeler du et fredet ørneegg blir du straffet. En vindturbin som dreper en fredet ørn får ingen følger. Så skadene vindturbiner gjør får fortsette helt uten konsekvenser.

Men så kommer det: Det de fleste IKKE har fått med seg er at disse turbinene avgir lavfrekvent som over tid gjør folk og dyr syke.

Erfaringer fra Canada viser at metemark i grunnen forsvinner med den følge at jorden blir tettere, hardere og dermed mindre fruktbar. Jorden gir rett og slett dårligere avlinger. Kyr gir mindre melk. De trives ikke så godt som før. Og folk blir kvalme, får vondt i hodet og føler seg generelt uvel. Dette er dokumentert bl.a. i dokumentaren «DOWN WIND - Wind Farm documentary» på YouTube.

Fra Tyskland ble det i oktober 2018 frigitt en rapport som sa at i Tyskland alene døde 1.200 tonn innsekter pga disse vindturbinene.

Når begynte biedøden å eskalere? Var det samtidig med at vindturbiner begynte å bre om seg? Jeg vet ikke, jeg stiller kun spørsmålet.

Videre er produksjonen av vindturbinene miljøkriminalitet pga stoffene (Neodymium) som brukes. Kan sammenlignes med produksjonen av batterier til elbiler.

95% av verdens forekomst av Neodymium finnes i Kina der tidligere fruktbare marker er omgjort til giftige sumper der folk blir syke av å bo i nærheten. «Ja til å ødelegge miljøet bare det ikke skjer hos meg». Dokumentert på YouTube i flere videoer. Bl.a. videoen «How Wind Farms Destroy the Environment 2: Toxic Waste».

Og etter 25 år skal vindturbinene skrotes, og hvor man da skal gjøre av skrotet?

Det er «Hazardous Material». Eller Miljøfarlig Avfall som det heter heromkring.

-Et varslet miljøproblem foreløpig uten løsning.

Alt dette, -ingen ting av det snakkes det om i dag. Man bare ødelegger naturen, bygger vindturbiner og dreper fugler. Og ødelegger mikro -og makrobiologien, og dermed økosystemet.

Og da har jeg ikke nevnt at pga alle innsektene som fester seg til propellbladene, så reduserer det kraftproduksjonsevnen, gir dyrere strøm, -propellbladene må vaskes, -en veldig dyr operasjon som fordyrer strømmen ytterligere. Og i Norge får vi is og sne på propellbladene om vinteren i tillegg.

Norges Miljøvernforbund har regnet ut at bl.a. p.g.a. dette kan vi bare nyttegjøre oss 24% av den strømmen som produseres. Se deres video «Vindkraft - Sparer vi CO2» på YouTube.

Vindturbiner er som kraftproduksjonsmiddel dyrt og dårlig. Men akkurat det er bare et økonomisk spørsmål, -ikke et spørsmål om miljøkriminalitet som det å ødelegge mikro -og makrobiologien og hele økosystemet er. -Noe vindturbiner gjør. -Som ingen snakker om fordi de ikke vet det. -Fordi ingen forteller dem det.

Jeg antar at hadde alle visst alle implikasjonene ved å tillate vindturbiner, ville alle ansvarlige politiske partier gått inn for å forby vindturbiner i Norge, ikke sant? Eller?

Hva vil ditt parti gjøre for å stoppe den miljøkriminalitet som foregår?

Mitt håp er at alle politikere setter seg fullt og helt inn i implikasjonene rundt oppsetting og drifting av vindturbiner, -og at dette til slutt rett og slett blir forbudt i hele Norge.

Og til kommuner som tjener penger pga Staten betaler subsidier vil jeg si; -Det var en gang en politiker, -som snakket noe om å tisse i buksen en kald vinterdag…..

Til slutt vil jeg oppfordre ditt parti til å sette seg grundig inn i implikasjonene og skadevirkningene av vindkraft, og gå inn for forbud mot vindkraft i Norge.

Vil også sette pris på bekreftelse på mottak av denne henvendelse, og gjerne et par ord om hvordan dette vil bli behandlet av deres parti fremover, så jeg kan meddele det videre.